รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลาก ม.1

โพสต์1 เม.ย. 2558 00:39โดยSawan STP   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2558 00:39 ]

ประกาศโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

เรื่อง  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา  2558


J นักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลาก  รายงานตัวและจับฉลาก วันที่ 5 เมษายน  2558  เวลา  09.00  น.  ณ หอประชุมประวัตินวลศรี