สัปดาห์แห่งการสอบ

โพสต์13 ม.ค. 2558 19:41โดยSawan STP   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2558 19:42 ]

วันที่ 12-15 มกราคม 2558 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ทดสอบความรู้ LAS ด้วยระบบสอบออนไลน์


Comments