ข่าวประชาสัมพันธ์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

โพสต์โดยโรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์


สุรธรรมพิทักษ์ กวาดเหรียญกรีฑา สพม.31

โพสต์โดยโรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์


ค่ายคุณธรรม ผู้นำนักเรียน

โพสต์27 พ.ย. 2560 20:11โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดกิจกรรม"ค่ายคุณธรรม ผู้นำนักเรียน" ณ วัดประมวลราษฎร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้นำ โดยมีนักเรียนแกนนำห้องเรียนละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 256 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธรรมพิทักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ถวายราชสดุดีเนื่องในวันวิชราวุธ

โพสต์27 พ.ย. 2560 19:43โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดยว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวัน“วชิราวุธ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย โดยมีผู้กำกับลูกเสือ และคณะลูกเสือร่วมทำพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่

โพสต์27 พ.ย. 2560 19:28โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำโดยว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว พร้อมคณะครู นักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 ระดับเขตพื้นที่ ซึ่งโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 รายการ คือ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 และ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2560

โพสต์22 พ.ย. 2560 20:47โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 15-17 พ.ย 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิรพิทักษ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และบำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2560 ซึ่ง ม.1 และ ม.2 เข้าค่ายที่ ค่ายสุนิตา อ.หนองบุนมาก ม.3 เข้าค่ายที่ ค่ายศรีสวาทแคมป์ อ.ปากช่อง และบำเพ็ญประโยชน์ ที่โกลเด้นแลนด์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โพสต์12 พ.ย. 2560 07:40โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และให้ครูที่ปรึกษาชี้แจงการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้


1-10 of 247