ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบ Pre Suratham 2019 Test

โพสต์11 ม.ค. 2562 00:06โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2562 06:30 ]รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล


ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เรียงคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุด)

ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เรียงคะแนนวิชาคณิตศาสตร์สูงสุดไปต่ำสุด)

ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เรียงคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์สูงสุดไปต่ำสุด)

ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เรียงคะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงสุดไปต่ำสุด)


ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียงคะแนนจากสูงสุดไปต่ำสุด)


ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียงคะแนนวิชาคณิตศาสตร์สูงสุดไปต่ำสุด)


ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียงคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์สูงสุดไปต่ำสุด)


ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เรียงคะแนนวิชาภาษาอังกฤษสูงสุดไปต่ำสุด)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre Suratham 2019 Test

โพสต์3 ม.ค. 2562 22:16โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2562 22:19 ]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้น ป.6


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้น ม.3


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒

โพสต์28 ธ.ค. 2561 06:49โดยโรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์

CULTURAL DAY 2018

โพสต์28 ธ.ค. 2561 06:39โดยโรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2561

โพสต์20 พ.ย. 2561 23:55โดยSawan STP   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2561 19:39 โดย โรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์ ]

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์
ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 

ประกาศหยุดเรียน 6-7 ก.ย.2561

โพสต์3 ก.ย. 2561 21:24โดยSawan STP   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2561 21:25 ]ศูนย์ ICT จัดอบรมให้กับครูในโรงเรียนสังกัด สพม.31

โพสต์24 มิ.ย. 2561 04:37โดยSawan STP

วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดกิจกรรมกรรมอบรมปฏิบัติการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม PLC (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู โดยแบ่งกลุ่มแยกห้องตามเนื้อหาที่สนใจ) ให้กับครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จำนวน 50 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศรายชื่อชุมนุม 2561

โพสต์9 พ.ค. 2561 17:53โดยSawan STP   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2561 00:39 ]ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าห้องเรียนปกติ

โพสต์3 เม.ย. 2561 02:20โดยSawan STP   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2561 02:22 ]

1-10 of 268