ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศหยุดเรียน 6-7 ก.ย.2561

โพสต์3 ก.ย. 2561 21:24โดยSawan STP   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2561 21:25 ]ศูนย์ ICT จัดอบรมให้กับครูในโรงเรียนสังกัด สพม.31

โพสต์24 มิ.ย. 2561 04:37โดยSawan STP

วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดกิจกรรมกรรมอบรมปฏิบัติการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีในชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม PLC (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู โดยแบ่งกลุ่มแยกห้องตามเนื้อหาที่สนใจ) ให้กับครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จำนวน 50 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศรายชื่อชุมนุม 2561

โพสต์9 พ.ค. 2561 17:53โดยSawan STP   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2561 00:39 ]ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าห้องเรียนปกติ

โพสต์3 เม.ย. 2561 02:20โดยSawan STP   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2561 02:22 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ห้องปกติ

โพสต์29 มี.ค. 2561 02:44โดยSawan STP

ประกาศรายชื่อนักเรียนจบการศึกษา 2560

โพสต์28 มี.ค. 2561 06:00โดยSawan STP   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2561 06:02 ]
ประกาศผลสอบ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

โพสต์14 มี.ค. 2561 04:27โดยSawan STP   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2561 04:47 ]รายละเอียดประกาศรายชื่อแต่ละโครงการดังแนบด้านล่าง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

โพสต์5 มี.ค. 2561 07:40โดยSawan STP   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2561 07:58 ]


ต้อนรับผอ.สพม.เขต 1-42 ศึกษาดูงานโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

โพสต์8 ก.พ. 2561 05:02โดยSawan STP   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2561 19:02 ]ประกาศผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ “Pre Suratham 2018 Test”

โพสต์24 ม.ค. 2561 11:47โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2561 21:33 ]


โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  ขอประกาศผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ  “
Pre Suratham 2018 Test”  ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล


คะแนนรวม ป.6


คณิต ป.6


วิทย์ ป.6


อังกฤษ ป.6


คะแนนรวม ม.3


คณิต ม.3


วิทย์ ม.3


อังกฤษ ม.3


1-10 of 262