ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญประชุมผู้ปกครอง ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2562

โพสต์7 พ.ค. 2562 23:12โดยSawan STP

รายการชำระสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
รายการชำระสำหรับนักเรียนห้องปกติ


วารสารสุรธรรมสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561

โพสต์20 เม.ย. 2562 06:51โดยSawan STP

สุรธรรมสัมพันธ์2561ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

โพสต์1 เม.ย. 2562 21:34โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2562 18:37 ]


ในวันมอบตัวเข้าเรียนวันที่ 9 เมษายน 2562 
    ให้นักเรียนเตรียมเอกสารเพื่อมาลงทะเบียนเข้าใช้ app MyMo By GSB ของธนาคารออมสิน
    โดยเตรียมเอกสารดังนี้
        1. บัตรประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
        2. เตรียมเงินจำนวน 10 บาท เพื่อเปิดบัญชี

ประเภท นักเรียนทั่วไป แผนการเรียน วิทย์-คณิต


ประเภท นักเรียนทั่วไป แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา


ประเภท นักเรียนทั่วไป แผนการเรียน ไทย-สังคม

ประเภท นักเรียนโควต้า ม.3 เดิม แผนการเรียนวิทย์-คณิต

ประเภท นักเรียนโควต้า ม.3 เดิม แผนการศิลป์-ภาษา

ประเภท นักเรียนโควต้า ม.3 เดิม แผนการเรียนไทย-สังคม


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

โพสต์1 เม.ย. 2562 21:11โดยKanyarat Sirimathep


ประเภทที่ 1 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ประเภทที่ 2 นักเรียนทั่วไป


ประเภทที่ 3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาฟุตบอลและกรีฑา

ประเภทที่ 4 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ

พิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2561

โพสต์29 มี.ค. 2562 17:42โดยSawan STP   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2562 17:43 ]

พิธีมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 (ห้องเรียนปกติ)

โพสต์28 มี.ค. 2562 19:38โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2562 19:52 ]


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

โพสต์11 มี.ค. 2562 01:37โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2562 04:53 ]


    นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก รายงานตัว รับเอกสารมอบตัว และชำระเงินค่าธรรมเนียมโครงการพิเศษ 
            วันที่ 13 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

   มอบตัว :     
            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    วันที่ 8 เมษายน 2562  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน
            - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    วันที่ 9 เมษายน 2562  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน
    
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

โพสต์4 มี.ค. 2562 02:28โดยSawan STP   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2562 02:34 ]

Include gadget (iframe)


Include gadget (iframe)รวมกิจกรรมวาเลนไทน์

โพสต์14 ก.พ. 2562 21:19โดยSawan STP

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นรวมกันหลายกิจกรรม ได้แก่ การมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ     กิจกรรมการแข่งขันกีฬา    กิจกรรมสุรธรรมบาซา  และกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  คลิกชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

1-10 of 279