กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 พ.ย. 2562 18:54 Sawan STP แนบ พรรรนางานโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 2562-2.pdf กับ ประกาศ/คำสั่ง/วาระประชุม
12 พ.ย. 2562 17:48 Kanyarat Sirimathep แนบ คำสั่ง 422_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านที่ 2 การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562.pdf กับ ประกาศ/คำสั่ง/วาระประชุม
4 พ.ย. 2562 06:20 Kanyarat Sirimathep แก้ไข โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
3 พ.ย. 2562 21:19 Kanyarat Sirimathep แนบ คำสั่ง 438_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนติวเข้ม O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562.pdf กับ ประกาศ/คำสั่ง/วาระประชุม
29 ต.ค. 2562 06:20 Kanyarat Sirimathep แนบ ระเบียบวาระประชุมครู ครั้งที่ 10_2562 วันที่ 30 ต.ค. 2562.pdf กับ ระเบียบวาระประชุม
28 ต.ค. 2562 17:57 Kanyarat Sirimathep แนบ คำสั่ง 407_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf กับ ประกาศ/คำสั่ง/วาระประชุม
19 ต.ค. 2562 19:24 Kanyarat Sirimathep แนบ คำสั่ง 406_2562 แต่งตั้งครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562.pdf กับ ประกาศ/คำสั่ง/วาระประชุม
19 ต.ค. 2562 19:19 Kanyarat Sirimathep แนบ คำสั่ง 408_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน.pdf กับ ประกาศ/คำสั่ง/วาระประชุม
11 ต.ค. 2562 00:38 Kanyarat Sirimathep แก้ไข ประกาศผลการคัดเลือก (ตำแหน่ง นักการภารโรง และ ตำแหน่งพนักงานขับรถ)
11 ต.ค. 2562 00:35 Kanyarat Sirimathep แนบ stplogo.jpg กับ ประกาศผลการคัดเลือก (ตำแหน่ง นักการภารโรง และ ตำแหน่งพนักงานขับรถ)
11 ต.ค. 2562 00:35 Kanyarat Sirimathep สร้าง ประกาศผลการคัดเลือก (ตำแหน่ง นักการภารโรง และ ตำแหน่งพนักงานขับรถ)
9 ต.ค. 2562 20:08 Kanyarat Sirimathep นำออกไฟล์แนบ ระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ 3_2562 วันที่ 5 เมษายน 2562.pdf จาก ประกาศ/คำสั่ง/วาระประชุม
9 ต.ค. 2562 20:07 Kanyarat Sirimathep แนบ คำสั่ง 370_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และเงินค่าธรรมเนียมการเรียน (โครงการห้องเรียนพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562.pdf กับ ประกาศ/คำสั่ง/วาระประชุม
9 ต.ค. 2562 06:41 Kanyarat Sirimathep แนบ ระเบียบวาระประชุมครู ครั้งที่ 9_2562 วันที่ 10 ต.ค. 2562.pdf กับ ระเบียบวาระประชุม
7 ต.ค. 2562 07:23 Kanyarat Sirimathep แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (ตำแหน่ง นักการภารโรง และ ตำแหน่งพนักงานขับรถ)
7 ต.ค. 2562 01:24 Kanyarat Sirimathep แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง นักการภารโรง และ ตำแหน่งพนักงานขับรถ)
7 ต.ค. 2562 01:22 Kanyarat Sirimathep แนบ stplogo_gif.gif กับ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง นักการภารโรง และ ตำแหน่งพนักงานขับรถ)
7 ต.ค. 2562 01:22 Kanyarat Sirimathep สร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง นักการภารโรง และ ตำแหน่งพนักงานขับรถ)
4 ต.ค. 2562 02:59 Kanyarat Sirimathep แนบ คำสั่ง 402_2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่จัดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562.pdf กับ ประกาศ/คำสั่ง/วาระประชุม
27 ก.ย. 2562 08:10 Kanyarat Sirimathep แก้ไข โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
25 ก.ย. 2562 15:47 Kanyarat Sirimathep แก้ไข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง และ ตำแหน่งพนักงานขับรถ
25 ก.ย. 2562 07:53 Kanyarat Sirimathep แก้ไข บทความไม่มีชื่อ
25 ก.ย. 2562 07:33 Kanyarat Sirimathep แก้ไข บทความไม่มีชื่อ
25 ก.ย. 2562 07:30 Kanyarat Sirimathep แนบ stplogo_gif.gif กับ บทความไม่มีชื่อ
25 ก.ย. 2562 07:30 Kanyarat Sirimathep สร้าง บทความไม่มีชื่อ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า