กิจกรรมล่าสุดของไซต์

Kanyarat Sirimathep แก้ไข โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
Kanyarat Sirimathep แนบ final.jpg กับ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
Kanyarat Sirimathep แนบ คำสั่ง 371_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค.pdf กับ ประกาศ/คำสั่ง/วาระประชุม
16 ก.ย. 2562 20:30 Kanyarat Sirimathep แก้ไข กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา และเงินค่าธรรมเนียมการเรียน (โครงการพิเศษ)
16 ก.ย. 2562 20:28 Kanyarat Sirimathep แนบ stplogo.jpg กับ กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา และเงินค่าธรรมเนียมการเรียน (โครงการพิเศษ)
16 ก.ย. 2562 20:28 Kanyarat Sirimathep สร้าง กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา และเงินค่าธรรมเนียมการเรียน (โครงการพิเศษ)
16 ก.ย. 2562 20:23 Kanyarat Sirimathep แก้ไข โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
16 ก.ย. 2562 20:23 Kanyarat Sirimathep แนบ payment.jpg กับ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
16 ก.ย. 2562 18:24 Kanyarat Sirimathep แก้ไข โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
9 ก.ย. 2562 01:15 Kanyarat Sirimathep แก้ไข แจ้งหยุดการเรียนการสอน
9 ก.ย. 2562 01:15 Kanyarat Sirimathep แนบ stplogo.jpg กับ แจ้งหยุดการเรียนการสอน
9 ก.ย. 2562 01:13 Kanyarat Sirimathep แก้ไข แจ้งหยุดการเรียนการสอน
9 ก.ย. 2562 01:12 Kanyarat Sirimathep สร้าง แจ้งหยุดการเรียนการสอน
9 ก.ย. 2562 01:08 Kanyarat Sirimathep แก้ไข โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
9 ก.ย. 2562 01:05 Kanyarat Sirimathep แนบ แจ้งหยุดเรียน.jpg กับ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
8 ก.ย. 2562 22:00 Kanyarat Sirimathep แนบ คำสั่ง 358_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมนักเรียนและนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่.pdf กับ ประกาศ/คำสั่ง/วาระประชุม
8 ก.ย. 2562 21:57 Kanyarat Sirimathep แนบ คำสั่ง 361_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมมุทิตากษิณานุสรณ์.pdf กับ ประกาศ/คำสั่ง/วาระประชุม
8 ก.ย. 2562 21:57 Kanyarat Sirimathep แนบ คำสั่ง 326_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมมุทิตาจิต.pdf กับ ประกาศ/คำสั่ง/วาระประชุม
8 ก.ย. 2562 21:50 Kanyarat Sirimathep แนบ ระเบียบวาระประชุม ครั้งที่ 8_2562 วันที่ 9 ก.ย. 2562.pdf กับ ระเบียบวาระประชุม
3 ก.ย. 2562 21:27 Sawan STP แก้ไข โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
3 ก.ย. 2562 21:25 Sawan STP แนบ comroom.jpg กับ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
2 ก.ย. 2562 03:18 Kanyarat Sirimathep แนบ คำสั่ง 354_2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน EP Family Day (Parent-Teacher Conferences) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562.pdf กับ ประกาศ/คำสั่ง/วาระประชุม
31 ส.ค. 2562 15:39 Kanyarat Sirimathep แก้ไข โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
30 ส.ค. 2562 01:51 Sawan STP แก้ไข ประกาศ/คำสั่ง/วาระประชุม
30 ส.ค. 2562 01:50 Sawan STP แก้ไข ประกาศ/คำสั่ง/วาระประชุม

เก่ากว่า | ใหม่กว่า