STP Tube เป็นการนำเอาลิงค์วีดีโอที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ มารวบรวมไว้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับชม ซึ่งประกอบไปด้วยวีดีโอที่เป็นผลงานโรงเรียน การประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมถึงวีดีโอที่ครูผู้สอนได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการสอน ซึ่งในเบื้องต้นยังมีจำนวนไม่มาก จึงยังไม่จัดหมวดหมู่  หากบุคลากรท่านใดมีผลงานที่ต้องการเผยแพร่ โปรดส่งลิงค์มาได้ที่เมล  sawan@suratham.ac.th หรือหากมีเป็นวีดีโอรูปแบบอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้นำขึ้นเก็บไว้บน Youtube สามารถขอความช่วยเหลือได้เช่นเดียวกันครับ


STP Presentation 2016

วิดีโอ YouTube

DLIT สพม.31

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมกับสำนักพิมพ์ อจท. เยี่ยมชมการสอนด้วยสื่อ twig-world

วิดีโอ YouTubeโครงการ Google Apps for Education โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

วิดีโอ YouTube


รายการโทรทัศน์ Thai TBS โครงการเรียนร่วมสองหลักสูตร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิดีโอ YouTube


ประชาสัมพันธ์ศูนย์ AFS

วิดีโอ YouTube


การทำ Bookmark โดยครูปานทิพย์

วิดีโอ YouTube


ผลงานนักเรียน

วิดีโอ YouTube