SOLS-Home‎ > ‎

SOLS-Home

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมความพร้อม)
คลิกที่ป้ายด้านบนเพื่อลงทะเบียน(ลงครั้งเดียวเท่านั้น)
หากนักเรียนลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากหัวข้อ 1-4 ด้านล่าง
ขอให้นักเรียนทุกคนตอบแบบสำรวจนี้ภายในวันที่ 16 เมษายน 2563


Comments