SOLS-Home‎ > ‎

สำเนารายละเอียดวิชาสอนออนไลน์


แจ้งท่านที่เข้ามาหน้านี้เพื่อทราบ
1. ขณะนี้เปิดเรียนเฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3  ม.5  ม.6 เท่านั้น
2. อนุญาตให้ใช้งานได้เฉพาะอีเมล @suratham.ac.th เท่านั้น
3. ให้นักเรียนตรวจสอบ email หากไม่ได้รับคำเชิญเข้าห้องเรียน หรือเข้าใช้งานอีเมลโรงเรียนไม่ได้ ให้นักเรียนแจ้งไปที่ครูที่ปรึกษาห้องตนเอง 
4. นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ยังไม่อนุญาตให้เข้าห้องเรียนจนกว่าจะมอบตัวเสร็จแล้วทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
5. ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไป ไม่กดขอสิทธิ์ใช้งาน หากเป็นผู้ปครองท่านสามารถเข้าตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ได้พร้อมกับบุตรหลาน
6. นักเรียนจะได้รับสิทธิ์เข้าถึง sheet รายละเอียดเฉพาะห้องตนเองเท่านั้น 

SOLS:ขั้นตอนการเข้าเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประจำปีการศึกษา 2563
Comments