พฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียนแต่ละวัน ภาคเรียนที่ 1/2560

กลุ่มงานกิจการนักเรียน นำเสนอสารสนเทศนักเรียนรายวัน เพื่อให้ครูผู้สอน และผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนรายวันได้ว่า มีนักเรียนคนใดบ้างที่ไม่มาเรียน  มาสาย หรือหนีเรียนในชั่วโมงไหน  โดยครูและผู้ปกครองที่ต้องการเข้าดูข้อมูลในแต่ละระดับชั้น 

ท่านสามารถคลิกเลือกระดับชั้นที่ต้องการดูข้อมูลได้จากภาพด้านล่าง

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eXVD0bHGPIGtU3WSBa0gZqT5BCc6I2Ngep5fmYOSVbw/edit#gid=0   https://docs.google.com/spreadsheets/d/10eHIJPrIBnLs8pFCg7QcDDex_a2wxYjQiJCOfKVEiEk/edit?usp=sharing