พฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียนแต่ละวัน ภาคเรียนที่ 1/2561

กลุ่มงานกิจการนักเรียน นำเสนอสารสนเทศนักเรียนรายวัน เพื่อให้ครูผู้สอน และผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนรายวันได้ว่า มีนักเรียนคนใดบ้างที่ไม่มาเรียน  มาสาย หรือหนีเรียนในชั่วโมงไหน  โดยครูและผู้ปกครองที่ต้องการเข้าดูข้อมูลในแต่ละระดับชั้น 

ท่านสามารถคลิกเลือกระดับชั้นที่ต้องการดูข้อมูลได้จากภาพด้านล่าง

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eXVD0bHGPIGtU3WSBa0gZqT5BCc6I2Ngep5fmYOSVbw/edit#gid=0   https://docs.google.com/spreadsheets/d/10eHIJPrIBnLs8pFCg7QcDDex_a2wxYjQiJCOfKVEiEk/edit?usp=sharing    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cShmJo_jzHL9csrCGz7CAh1zQNEBRr6FoL1fisAt3jU/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RjBgh3mwjNfWjNwzHBnEULW2EL6qjIbyA5SHwSvU7GM/edit?usp=sharing   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TqArC6vlpSvOutleO15IB1f2fQ_fRnbuyiwSWsgQGls/edit?usp=sharing   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wW2Oww1IIjWwfwgOU7P3l6YXMeyS02otkxoqa2FkQ9I/edit?usp=sharing