กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Smart coz good food

โพสต์7 ก.ค. 2559 00:12โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2559 02:44 ]
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยกิจกรรมนี้ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศได้บูรณาการกับกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับโภชนาการและลงมือปฏิบัติ มีการเรียนรู้คำศัพท์  การบรรยายขั้นตอนการประกอบอาหาร วาดภาพระบายสีรูปภาพอาหารตามจินตนาการของผู้เรียน ในรูปแบบภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
Comments