กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ศิลปะการบิดลูกโป่ง เล่นก็ได้ ขายก็ดี มีสร้างสรรค์

โพสต์9 มิ.ย. 2559 08:18โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2559 08:34 ]
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนี้ให้กับนักเรียนโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559  กิจกรรมนี้ดำเนินการโดย ครูกัญภาภัค ไพฑูรย์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้นำกิจกรรมบิดลูกโป่งมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ เพราะเป็นกิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์น้อย  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย  ทั้งทำเล่นเพลิดเพลิน และต่อยอดการเรียนรู้นำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้แก่ครอบครัวได้อีกด้วย 

 
   
     
 
   
     
 
   
     
 
   

Comments