กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : พวงมโหตร ภูมิปัญญาไทย

โพสต์14 มิ.ย. 2559 03:18โดยKanyarat Sirimathep
     กิจกรรมการทำพวงมะโหตนี้ดำเนินการโดย ครูกัญภาภัค ไพฑูรย์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้นำกิจกรรมการทำพวงมโหตร เพื่อให้นักเรียนรู้จักขั้นตอนการทำ และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์ไว้ให้ลูกหลานต่อไป และนักเรียนสามารถและต่อยอดการเรียนรู้นำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ 
     พวงมโหตรเป็นเครื่องแขวนโบราณที่ทำจากกระดาษสีต่าง ๆ นำมาพับและตัดเป็นรูปต่าง ๆ เป็นภูมิปัญญา  พวงมโหตรเป็นเครื่องแขวนประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้แขวนในงานมงคลเท่านั้น เช่นงานแต่ง งานบวช งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานวันสงกรานต์ งานโกนจุกและงานบุญทั่วไป ซึ่งจะนำมาแขวนสถานที่เด่นที่สุดในบ้าน เช่น ใจกลางบ้าน   
     
 
 
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Comments