กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Happy days in the sun

โพสต์23 มิ.ย. 2559 23:25โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2559 02:45 ]
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยกิจกรรมนี้ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศได้บูรณาการกับกิจกรรมที่หลายหลาย เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เช่น การเล่นเกมบิงโก การฝึกออกเสียงทบทวนคำศัพท์
 

Happy days in the sun


Comments