กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : บูรณาการแบบหลากหลาย

โพสต์14 มิ.ย. 2559 04:04โดยKanyarat Sirimathep
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยครูผู้สอนได้บูรณาการกับกิจกรรมที่หลายหลาย เช่น การแข่งขัน crossword, ทักษะการสื่อสาร, และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้
Comments