ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เอกสารสรุปการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โพสต์19 มี.ค. 2560 23:31โดยKanyarat Sirimathep


ตัวอย่างแบบฟอร์มลดเวลาเรียนรายบุคคล‎(ล่าสุด59)‎.docxลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ข้าวคลุกกะปิ

โพสต์20 ธ.ค. 2559 00:45โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ครูปารณีย์ ชัยภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยให้นักเรียนหัดทำข้าวกะปิ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการประกอบอาหารอย่างง่ายๆ และได้ลงมือปฏิบัติการทำอาหาร ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาหารในชีวิตประจำวันได้ 

 
   

 
   

     
 
   


กิจกรรมลดเวลา เพิ่มเวลารู้ : สานกระจาดใส่ของด้วยพลาสติก

โพสต์6 ธ.ค. 2559 18:19โดยKanyarat Sirimathep

ครูกัญภาภัค  ไพฑูรย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การสานกระจาดและตระกร้าใส่ของด้วยพลาสติก ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนี่อง 6 ชั่วโมง (2 สัปดาห์) โดยให้นักเรียนสานกระจาดใส่ของ และตระกร้า จากพลาสติกเหลือใช้ จากเส้นพลาสติกที่ใช้มัดห่อหนังสือ หรือพลาสติกที่ใช้มัดห่อสมุด เพื่อให้นักเรียนรู้จักทำสิ่งของเหลือใช้ มาเพิ่มมูลค่าของสิ่งของเหลือใช้ นำไปประกอบอาชีพเสริมได้

 
   
 
   
 
   

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ที่คั่นหนังสือตุ๊กตาญี่ปุ่น

โพสต์6 ธ.ค. 2559 17:49โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งในกิจกรรมวันนี้ ครูศิริลักษณ์  นนทภา ได้สอนการทำที่คั่นหนังสือตุ๊กตากระดาษ โดยทำเป็นตุ๊กตาใส่กิโมโนแบบญี่ปุ่น ซึ่งนักเรียนสามารถนำผลงานไปมอบให้เพื่อนเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ 

 
  
 

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : การถักเชือกจีน ลายศิริมงคล

โพสต์6 ธ.ค. 2559 17:33โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งในกิจกรรมวันนี้ ครูกันทิมา พุทธิพลโสธร  ได้สอนการถักเชือกจีน ลายมงคลให้กับนักเรียน  ซึ่งงานฝีมือการถักเชือกจีนนั้นเป็นการฝึกสมาธิ และความใจเย็นของผู้ถักเป็นอย่างดี  และสามารถนำไปมอบเป็นของขวัญให้กับผู้ใหญ่ และเพื่อนในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้

 


   
 
   
 
   

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : การทำข้าวผัด

โพสต์8 พ.ย. 2559 18:54โดยKanyarat Sirimathep

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ครูปารณีย์ ชัยภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยให้นักเรียนหัดทำข้าวผัด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการประกอบอาหารอย่างง่ายๆ และได้ลงมือปฏิบัติการทำอาหาร ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาหารในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : การทำริบบิ้นสีดำแสดงความไว้อาลัย

โพสต์30 ต.ค. 2559 23:03โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2559 02:51 ]

วันที่ 18 ตุลาคม 2559 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยสอนทำ ริบบิ้นสีดำถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แบบง่าย เพื่อนำริบบิ้นสีดำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงความไว้อาลัย ไปแจกให้กับผู้ปกครองในวันประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพิ่อให้ผู้ปกครองติดเสื้อผ้าแสดงการไว้ทุกข์

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Smart coz good food

โพสต์7 ก.ค. 2559 00:12โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2559 02:44 ]

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยกิจกรรมนี้ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศได้บูรณาการกับกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับโภชนาการและลงมือปฏิบัติ มีการเรียนรู้คำศัพท์  การบรรยายขั้นตอนการประกอบอาหาร วาดภาพระบายสีรูปภาพอาหารตามจินตนาการของผู้เรียน ในรูปแบบภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โพสต์25 มิ.ย. 2559 06:43โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2559 02:45 ]

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : บูรณาการแบบหลากหลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยครูผู้จัดกิจกรรมได้บูรณาการกับกิจกรรมที่หลายหลาย


1-10 of 15