รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

โพสต์30 พ.ย. 2560 22:01โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2560 22:03 ]


โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานอำนวยการและงบประมาณ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเอกสารแนบท้าย และยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  (อาคารคูณพิทักษ์) ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
Ċ
Kanyarat Sirimathep,
30 พ.ย. 2560 22:01
Comments