ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร (สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

โพสต์30 พ.ค. 2560 19:10โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2560 19:11 ]


โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประกาศ
ผลการพิจารณาคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร  (สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว)  ตามเอกสารที่แนบท้าย  ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในอันดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 1 มิถุนายน 2560                   เวลา 09.00 น.    ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์


Comments