ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ฝ่ายกิจการนักเรียน)

โพสต์12 มิ.ย. 2563 00:51โดยKanyarat Sirimathep