ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างดนตรี)

โพสต์6 มิ.ย. 2560 23:39โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2560 23:39 ]

 
    โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามเอกสารที่แนบท้าย  ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในอันดับ 1  มารายงานตัวในวันที่ 12 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์


ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร (สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

โพสต์30 พ.ค. 2560 19:10โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2560 19:11 ]โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประกาศ
ผลการพิจารณาคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร  (สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว)  ตามเอกสารที่แนบท้าย  ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในอันดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 1 มิถุนายน 2560                   เวลา 09.00 น.    ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์


ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง สอนดนตรี

โพสต์25 พ.ค. 2560 22:54โดยSawan STP


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

โพสต์15 พ.ค. 2560 02:11โดยAtiwat Throtronfon   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2560 22:43 ]


โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,700 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล (อาคารคูณพิทักษ์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ตั้งแต่วันที่ 16-26 พฤษภาคม 2560 ในเวลาราชการ สอบคัดเลือกวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม..

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูภาษาจีน)

โพสต์11 เม.ย. 2560 23:46โดยSawan STP


ด้วยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูภาษาจีน)  อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,140  บาท  จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ดังไฟล์ที่แนบมานี้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา)

โพสต์28 ก.ย. 2559 02:32โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2559 02:10 โดย นายประสาน ไปใหม ]โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  (ครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา)  จำนวน 1 อัตรา  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  (อาคารคูณพิทักษ์) ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. สอบคัดเลือกวันที่ 6 ตุลาคม 2559

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์)

โพสต์28 ก.ย. 2559 02:19โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2559 02:11 โดย นายประสาน ไปใหม ]โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  (ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์)  จำนวน 1 อัตรา  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  (อาคารคูณพิทักษ์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2559 - 3 ตุลาคม 2559  สอบคัดเลือกวันที่ 5 ตุลาคม 2559ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์)

โพสต์28 ก.ค. 2559 06:25โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2559 02:11 โดย นายประสาน ไปใหม ]


โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ สังกัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ตามเอกสารที่แนบท้าย ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในอันดับที่ 1 มารายงานตัวในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์....


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์

โพสต์24 ก.ค. 2559 22:59โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2559 02:11 โดย นายประสาน ไปใหม ]

ตามที่ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์)  จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 4 - 22 กรกฎาคม 2559 และกำหนดสอบคัดเลือก วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้าสอบในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  โดย สอบปฏิบัติ เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 421 และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวิชาการ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์)

โพสต์1 ก.ค. 2559 08:00โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2559 02:12 โดย นายประสาน ไปใหม ]

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราขสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  (ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์)  จำนวน 1 อัตรา  ระหว่างวันที่ 4 - 22 ก.ค. 2559  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  (อาคารคูณพิทักษ์) ในวันเวลาราชการ สอบคัดเลือกวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

1-10 of 10