ข่าวประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลสอบ ครูอัตราจ้างนาฏศิลป์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)

โพสต์11 ต.ค. 2560 03:43โดยKanyarat Sirimathepรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชานาฏศิลป์

โพสต์28 ก.ย. 2560 04:34โดยSawan STP


รายละเอียดดังไฟล์แนบด้านล่าง

รับสมัครครูอัตราจ้าง เทอม 2/2560

โพสต์24 ก.ย. 2560 23:47โดยSawan STP


ประกาศรับสมัครงาน

โพสต์22 ก.ย. 2560 01:14โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2560 01:17 ]โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวดังนี้  
1. ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา  
2. ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จำนวน 1 อัตรา
3. ครูอัตราจ้างวิชาคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเอกสารแนบท้าย และยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  (อาคารคูณพิทักษ์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2560 - 29 กันยายน 2560  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างดนตรี)

โพสต์6 มิ.ย. 2560 23:39โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2560 23:39 ]

 
    โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามเอกสารที่แนบท้าย  ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในอันดับ 1  มารายงานตัวในวันที่ 12 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์


ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร (สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

โพสต์30 พ.ค. 2560 19:10โดยKanyarat Sirimathep   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2560 19:11 ]โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ประกาศ
ผลการพิจารณาคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการเรียนร่วม 2 หลักสูตร  (สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว)  ตามเอกสารที่แนบท้าย  ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในอันดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 1 มิถุนายน 2560                   เวลา 09.00 น.    ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์


1-10 of 18