ห้องคอมพิวเตอร์

รายละเอียดห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

จำนวนเครื่อง COM1

- 50 เครื่อง

สเปกคอมพิวเตอร์

Core i3 Ram 4 GB

ระบบปฏิบัติการ - windows 8 รุ่น 64bit

โปรแกรมพื้นฐาน - Adobe CS6,Microsoft 2013จำนวนเครื่อง

- 41 เครื่อง

สเปกคอมพิวเตอร์ COM2

Core i3 Ram 2 GB

ระบบปฏิบัติการ - windows 7 รุ่น 64bit

โปรแกรมพื้นฐาน - Adobe CC Microsoft 2013


จำนวนเครื่อง COM3

- 48 เครื่อง

สเปสเปกคอมพิวเตอร์

Core i5 - 3350P Ram 4 GB

ระบบปฏิบัติการ - windows 7 PRO รุ่น 64bit

โปรแกรมพื้นฐาน - Adobe CC , Microsoft 2013


จำนวนเครื่อง COM4

- 32 เครื่อง

สเปกคอมพิวเตอร์

Core i3 Ram 4 GB

ระบบปฏิบัติการ - windows 8 รุ่น 64bit

โปรแกรมพื้นฐาน - Adobe CS6,Microsoft 2013


จำนวนเครื่อง COM5

- 37 เครื่อง

สเปกคอมพิวเตอร์

Core i5 - 3350P Ram 4 GB

ระบบปฏิบัติการ - windows 7 PRO รุ่น 64bit

โปรแกรมพื้นฐาน - Adobe CC ,Microsoft 2013จำนวนเครื่อง

- 40 เครื่อง

สเปกคอมพิวเตอร์

Corei3 Ram 2 GB

ระบบปฏิบัติการ - windows 7 รุ่น 32bit

โปรแกรมพื้นฐาน - Adobe CS3,Microsoft 2013จำนวนเครื่อง 338

- 40 เครื่อง

สเปกคอมพิวเตอร์

Core i3 Ram 4 GB

ระบบปฏิบัติการ - windows 8 รุ่น 64bit

โปรแกรมพื้นฐาน - Adobe CS6,Microsoft 2013


****

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย (ห้อง 321)

จำนวนเครื่อง

- 90 เครื่อง

สเปกคอมพิวเตอร์

Corei3 Ram 4 GB

ระบบปฏิบัติการ - windows 10 รุ่น 64 bit

โปรแกรมพื้นฐาน - Adobe CS6,Microsoft 2013


Comments