https://sites.google.com/a/suratham.ac.th/stp/home/banner_pre.jpg

 
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 251 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 67 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
 • เอกสารสรุปการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 23:31 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
  ส่ง 12 ม.ค. 2560 18:11 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ข้าวคลุกกะปิ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ครูปารณีย์ ชัยภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยให้นักเรียนหัดทำข้าวกะปิ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการประกอบอาหารอย่างง่ายๆ และได้ลงมือปฏิบัติการทำอาหาร ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาหารในชีวิตประจำวันได้                         
  ส่ง 20 ธ.ค. 2559 00:45 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลา เพิ่มเวลารู้ : สานกระจาดใส่ของด้วยพลาสติก ครูกัญภาภัค  ไพฑูรย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การสานกระจาดและตระกร้าใส่ของด้วยพลาสติก ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนี่อง 6 ชั่วโมง (2 สัปดาห์) โดยให้นักเรียนสานกระจาดใส่ของ และตระกร้า จากพลาสติกเหลือใช้ จากเส้นพลาสติกที่ใช้มัดห่อหนังสือ หรือพลาสติกที่ใช้มัดห่อสมุด เพื่อให้นักเรียนรู้จักทำสิ่งของเหลือใช้ มาเพิ่มมูลค่าของสิ่งของเหลือใช้ นำไปประกอบอาชีพเสริมได้                  
  ส่ง 6 ธ.ค. 2559 18:19 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ที่คั่นหนังสือตุ๊กตาญี่ปุ่น วันที่ 6 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งในกิจกรรมวันนี้ ครูศิริลักษณ์  นนทภา ได้สอนการทำที่คั่นหนังสือตุ๊กตากระดาษ โดยทำเป็นตุ๊กตาใส่กิโมโนแบบญี่ปุ่น ซึ่งนักเรียนสามารถนำผลงานไปมอบให้เพื่อนเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้         
  ส่ง 6 ธ.ค. 2559 17:49 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการพิเศษ SME/IP
  ส่ง 4 ม.ค. 2561 21:14 โดย Sawan STP
 • รับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน
  ส่ง 25 ธ.ค. 2560 01:12 โดย Sawan STP
 • ประกาศผลสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานอำนวยการและงบประมาณ
  ส่ง 12 ธ.ค. 2560 23:48 โดย Kanyarat Sirimathep
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานอำนวยการและงบประมาณ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเอกสารแนบท้าย และยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  (อาคารคูณพิทักษ์) ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
  ส่ง 30 พ.ย. 2560 22:03 โดย Kanyarat Sirimathep
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเอกสารแนบท้าย และยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  (อาคารคูณพิทักษ์) โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์  ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
  ส่ง 1 พ.ย. 2560 20:43 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »


วิดีโอ YouTube

STP Presentation 2016

DLIT สพม.31