https://esan69.sillapa.net/sm-nma/

 
 • การแข่งขันการพัฒนาแอพพลิเคชั่น internet of things วันที่ 19 สิงหาคม 2562 โครงการเรียนร่วมสองหลักสูตร (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) นำนักเรียนชั้น ม.5/4 จำนวน 2 ทีม เข้าร่วมการแข ...
  ส่ง 20 ส.ค. 2562 01:00 โดย Kanyarat Sirimathep
 • แจ้งหยุดเรียน วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2562
  ส่ง 13 ส.ค. 2562 19:02 โดย Kanyarat Sirimathep
 • จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวช ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2562 18:31 โดย SME/IP Surathampitak School
 • ปลูกป่าพันธุ์ไม้มีค่า พัฒนา ยั่งยืน วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานกิจการนักเรียน นำตัวแทนนักเรียนโครงการ Intensive Program (IP) ชั้น ม.5/2 และนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2562 23:19 โดย SME/IP Surathampitak School
 • อบรมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโครงการ SME ชั้น ม.2/2 และ ม.2/3 เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญพุทธประเพณี เข้าพรรษามหามงคล ปีที่ 3 “มห ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2562 21:25 โดย SME/IP Surathampitak School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 313 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 240 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
 • เอกสารสรุปการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 23:31 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
  ส่ง 12 ม.ค. 2560 18:11 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ข้าวคลุกกะปิ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ครูปารณีย์ ชัยภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยให้นักเรียนหัดทำข้าวกะปิ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการประกอบอาหารอย่างง่ายๆ และได้ลงมือปฏิบัติการทำอาหาร ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาหารในชีวิตประจำวันได้                         
  ส่ง 20 ธ.ค. 2559 00:45 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลา เพิ่มเวลารู้ : สานกระจาดใส่ของด้วยพลาสติก ครูกัญภาภัค  ไพฑูรย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การสานกระจาดและตระกร้าใส่ของด้วยพลาสติก ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนี่อง 6 ชั่วโมง (2 สัปดาห์) โดยให้นักเรียนสานกระจาดใส่ของ และตระกร้า จากพลาสติกเหลือใช้ จากเส้นพลาสติกที่ใช้มัดห่อหนังสือ หรือพลาสติกที่ใช้มัดห่อสมุด เพื่อให้นักเรียนรู้จักทำสิ่งของเหลือใช้ มาเพิ่มมูลค่าของสิ่งของเหลือใช้ นำไปประกอบอาชีพเสริมได้                  
  ส่ง 6 ธ.ค. 2559 18:19 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ที่คั่นหนังสือตุ๊กตาญี่ปุ่น วันที่ 6 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งในกิจกรรมวันนี้ ครูศิริลักษณ์  นนทภา ได้สอนการทำที่คั่นหนังสือตุ๊กตากระดาษ โดยทำเป็นตุ๊กตาใส่กิโมโนแบบญี่ปุ่น ซึ่งนักเรียนสามารถนำผลงานไปมอบให้เพื่อนเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้         
  ส่ง 6 ธ.ค. 2559 17:49 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 51 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube

การบริหารจัดการ ระบบ ict เพื่อการเรียนการสอน

วิดีโอ YouTube

DLIT สพม.31