กิจกรรม

      
23 มกราคม 2558 ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูในกลุ่มสาระที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปีการศึกษา 2557 (16 มกราคม 2558) ดังนี้
1. ครูบุษบา วัฒนพงษ์พิทักษ์
2. ครูแทน  อั้งสูงเนิน
3. ครูพิณรัตน งอกกำไร
4. ครูแก้วตา  คำสุข

Cultural Day (23rd December,2014)
 

ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมนะคะ
Comments