ประกาศฉบับที่ 23/2563 เรื่องยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาปกิบัติหน้าที่

โพสต์1 มิ.ย. 2563 19:09โดยKanyarat Sirimathep