ติดต่อเรา


โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 83 หมู่ 9 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 0-4435-7990  โทรสาร. 0-4435-8574

Website : http://www.suratham.ac.th  สำรอง : bit.ly/stpkorat

Email : surathampitak@gmail.com,    admin :  sawan@suratham.ac.thติดต่อโรงเรียน