ครูชาวต่างชาติ


 
 Mr. Mark Swales
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
Mrs. Marilou V. Biscocho
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
Ms. Chame G.Laggrio
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Mr. Bo Lenny Blach
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 
     
 
 Mr. Jon Ernest Milallos
EP/MEP 

  Miss Anita  Lappay
EP/MEP 
Mrs. Lea  Ocheda Rosatazo
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Ms. Li  Ya
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
    
 Mr. Theophilus  Ayepeh
EP/MEP 
Miss Pamella  Nimusiime
EP/MEP


Mr. David  Apurado
EP/MEP